visie

visie

Kinderdagverblijf De Rakkers is een kleinschalige organisatie die opvang biedt aan kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar in een warme en huiselijke sfeer.


Visie voor beide doelgroepen

Kleinschalige kinderopvang met een authentieke, warme en huiselijke sfeer bieden aan kinderen en hun ouders. Al meerdere jaren bestaan we en behouden we onze idee├źn.
Wij kenmerken ons door onze mondiale en open karakter. We vangen kinderen op vanuit de hele wereld en denken oplossingsgericht mee bij uw wensen.

Wij willen de kinderen een tweede thuis bieden waar ze met plezier naar toe zullen gaan en waar ze zich tijdens hun eerste 13 jaar vrij kunnen ontwikkelen.


Wij beschouwen ieder kind als een uniek persoon en willen het beste uit het kind halen.
Door een verantwoord pedagogisch beleid te voeren willen wij de kinderen bij kinderdagverblijf de Rakkers een veilige en professionele opvang bieden, waar ze met veel plezier naar toe zullen gaan.
Zij moeten zich bij ons kunnen uitleven en zichzelf kunnen zijn.

ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ZIJN

Voor het KDV


Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
We reiken zoveel mogelijk stimulering aan bij speel- en verzorgingsmomenten.
Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

Alle maatregels en acties in en rond het kinderdagverblijf vinden plaats met het oog op de ontwikkeling van het kind; het kind staat centraal. Immers elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier op basis van aanleg en temperament. De leefwereld, het belang en de behoefte van het kind bepalen het handelen van de leidsters.


In het kind zit een drang om alle mogelijkheden die het bezit te benutten. Het kind experimenteert en ontdekt. De leidster volgt hierbij het kind en stimuleert waar nodig.


De prikkel tot leren komt van binnen uit. Door gebruik te maken van de leergierigheid van kinderen en het bewust gekozen aanbod van activiteiten hierop af te stemmen, wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

Voor de BSO

Service

Op onze vestiging werken wij met  horizontale groepen, dit betekent dat kinderen samen zijn met leeftijdsgenoten.


De opvang is conform de pedagogische visie die wij hanteren, te weten; een respectvolle, individuele, ruimtelijke en positieve benadering. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Op deze manier wordt zorg gedragen voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waar de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.


Wij:

- Hebben een buitenspeelbeleid. 

- Gaan iedere dag naar buiten met de kinderen.

- Bieden de kinderen Warm eten aan bij de Rakkers.

- Bieden flexibele opvang.

- Houden van korte lijnen, dit wil zeggen dat u direct in contact staat met de directrice.

- Bieden een huiselijke sfeer aan op de groepen.

- Hebben een ideale ligging met onze vestigingen op Scheveningen.

- Hebben namelijk het strand, de duinen, het bos en diverse speeltuinen op loopafstand.


De basis voor de toekomst


De BSO heeft een dagelijkse capaciteit van 20 kinderen.
Omdat de kinderen met vier jaar naar het basisonderwijs gaan willen wij dat de kinderen goed voorbereid zijn.

Door de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met diverse leermaterialen en door de verschillende zintuigen te prikkelen, willen wij bereiken dat o.a, het cognitieve leren later sneller tot ontwikkeling kan komen.
Wij zullen de kinderen blijven uitdagen zodat ze zich vol zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. Naast de leermaterialen zullen wij zorgen dat sport en spel ook dagelijks een hoofdrol spelen.


Zodra de kinderen naar school gaan bieden wij buitenschoolse opvang aan. Wij halen de kinderen zelf van school op lopend of met de bakfiets. Verder willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke wensen van de ouder(s) en of verzorger(s) ons motto is dan ook alles is bespreekbaar.