Groepsindeling

Groepsindeling


Als u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op een van onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben. 


De Rakkers  draagt hier via een persoonlijke en kindgerichte aanpak zorg voor. 

Wij hanteren horizontale groepen. 

De doorstroming naar een volgende groep, kan qua leeftijd afwijken. De onderstaande tabel wordt als leidraad genomen.


Stamgroep           Leeftijd            Max. aantal kinderen 

stevinrakkers       0-4 jaar            12 

stephanrakkers    0-4 jaar           16 

maudyrakkers      2-8 jaar           12

masonrakkers     4-13 jaar           20